Arnhems Meisje Opleidingen

Met ingang van 1 mei 2011 is er Arnhems Meisje Opleidingen.  

Arnhems Meisje opleidingen is een handelsnaam van Regio opleidingen, dat in meerdere regio's van Nederland postacademische cursussen verzorgt.

Arnhems Meisje Opleidingen verzorgt in de regio Oost/Noord-Nederland postacademische cursussen voor:

  • advocaten
  • notarissen
  • juristen (academisch geschoold)

Kwaliteit en prijs zijn belangrijke speerpunten voor Arnhems Meisje Opleidingen.
Arnhems Meisje Opleidingen organiseert haar cursussen vanuit het InspiratieLokaal te Arnhem.

Praktijkgerichte actuele cursussen op elk rechtsgebied

Al onze cursussen en trainingen kenmerken zich door de praktijkgerichtheid en daarmee de toepasbaarheid in uw dagelijkse praktijk. Het spreekt voor zich dat Arnhems Meisje Opleidingen voortdurend inspeelt op nieuwe juridische ontwikkelingen en haar cursusaanbod daarop aanpast. Omdat bij Arnhems Meisje Opleidingen achter de schermen advocaten werken weten zij wat uw praktijk nodig heeft.

 

Toelichting toekenning opleidingspunten

De regelgeving met betrekking tot de toekenning van de opleidingspunten is sinds 1 januari 2012 gewijzigd. Een advocaat mag zelf bepalen of hij/zij de gevolgde cursus of bijeenkomst “puntenwaardig” acht. Het aantal opleidingspunten kunt u zelf berekenen en meenemen bij de CCV.

De Orde stelt als eisen aan de te volgen cursus of bijeenkomst:

 

• de cursus moet ten goede komen aan de vakbekwaamheid van de advocaat;

• er wordt voldaan aan alle voorwaarden uit artikel 4 Regeling vakbekwaamheid en de cursus komt hiermee in aanmerking voor puntentoekenning. In artikel 4 is onder meer opgenomen dat het onderwijs van academisch niveau moet zijn en dat, indien relevant, deskundige docenten hieraan hun medewerking verlenen.

 

Arnhems Meisje Opleidingen is van mening dat zij aan deze eisen voldoen.

Het volgen van een uur onderwijs (netto) staat gelijk aan één opleidingspunt.

De advocaat dient aan te kunnen tonen dat het onderwijs is gevolgd of gegeven. Dat kan door middel van het overleggen van een schriftelijk bewijs van deelname/docentschap en een cursusprogramma, waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld en op welke tijdstippen dit heeft plaatsgevonden.

U dient bij aanvang en einde van de cursus/bijeenkomst de presentielijst in te vullen en te paraferen. Na afloop van de cursus/bijeenkomst sturen wij u zo spoedig mogelijk het certificaat van deelname toe met daarop de vermelding van de soort cursus/bijeenkomst en het aantal uren dat deze gevolgd is.

 

Cursusopbouw

Tijdstip: van 13.00 uur tot 17.30 uur in Arnhem.

Alle cursussen kennen eenzelfde tijdsopbouw:

  • Ontvangst 12.50
  • Aanvang cursus 13.00
  • Einde en borrel 17.30

 

Arnhems Meisje Opleidingen is een onderdeel van Regio Opleidingen, gevestigd te Arnhem.